ICT Business Analist (ref. LAV00154)

Back to vacancy list

ICT Business Analist (ref. LAV00154) bij onze klant te Brussel

1000,

BRUSSEL

Functiebeschrijving

De taken van de business analist zijn de volgende : op zelfstandige basis zowel proces analyses, functionele analyses als behoefteanalyses uitvoeren met de businesszijde van onze klant. Waar nodig een trekkende (functionele) rol opnemen en meedenken -en werken vanuit de business op strategisch niveau. De business analist bezit hiervoor over een uitgebreide kennis van diverse analysetechnieken, leidt vergaderingen met de business in goede banen en beschikt over goede communicatievaardigheden. De business analist stimuleert een open dialoog, luistert actief naar de klanten en reageert inhoudelijk op wat de gesprekspartner zegt. Hij onderneemt acties om voor de klant de meest geschikte en haalbare oplossing te bieden. Hierbij moet hij ook rekening houden met timing, budget en planning, zowel van business als van IT. Hij werkt in teamverband met het IT-team en vertaalt de noden van de businesszijde naar IT, rekening houdend met de technische inbreng van het team.

Deze afdeling waarin de Business Analist zal terechtkomen, staat in voor :

 • de coördinatie en uitvoering van het Organisatie- en HR Beleid;
 • de coördinatie en uitvoering van het logistiek beleid;
 • de coördinatie van het informatiebeleid, informatiemanagement en de ondersteuning van de digitalisering van de organisatie ;
 • de coördinatie van het databeleid, datamanagement;
 • de coördinatie en uitvoering van het IT beleid ;
 • de coördinatie en uitvoering van het communicatiebeleid met in begrip van het Vlaams Ruraal Netwerk;
 • het financieel beheer van het Vlaams betaalorgaan, het Vlaams Investeringsfonds, het financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en acquacultuursector en het Fonds Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;
 • de Interne Audit.

Het is ten behoeve van de dienst IT-ontwikkeling dat onze klant het team wil versterken met een business analist voor het Siros team.
Dit team zorgt voor het analyseren, implementeren en onderhouden van toepassingen die de maatregelen en processen van verscheidene afdelingen op een gebruiksvriendelijke manier ondersteunt. Het betreft hier de toepassingen voor KwaTra, Interventies en Schoolfruit.

Functie-eisen

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare professionele ervaring met het uitvoeren van business- en functionele analyses
 • Aantoonbare professionele ervaring met analysetechnieken (UML, mockups,…)
 • Aantoonbare professionele ervaring omtrent databaseontwerpmethoden (oa. ERD)
 • Aantoonbare professionele ervaring met meerdere (complexe) projecten tegelijkertijd is een pluspunt
 • Aantoonbare (professionele) ervaring in testing (functionele testen, regressietesten, testscenario's, testsessie,…)
 • Aantoonbare ervaring met webtoepassingen is een pluspunt
 • Aantoonbare professionele ervaring met Scrum is een pluspunt
 • Aantoonbare kennis van BPMN
 • Aantoonbare kennis van databanken is een pluspunt.
 • Aantoonbare ervaring met de tool Balsamiq is een pluspunt
 • Aantoonbare ervaring met project en change management is een pluspunt
 • Analytisch en synthetisch denkvermogen
 • Communicatievaardigheid en sociale vlotheid
 • Teamgeest en zelfstandigheid
 • Nauwkeurig
 • Leergierig, je houdt je kennis up-to-date.
Solliciteer nu