Projectmanager met CRM ervaring (ref. AFBIT00086)

Back to vacancy list

Projectmanager met CRM ervaring (ref. AFBIT00086) bij Agentschap Facilitair Bedrijf

BRUSSEL

Functiebeschrijving

Het Facilitair Bedrijf (HFB) wil door gebruik te maken van een CRM-oplossing, het contact met haar klanten, digitaliseren, stroomlijnen en optimaliseren. Door standaard gebruik te maken van de oplossing wenst het te komen tot een herbruikbare oplossing voor verschillende entiteiten.

Basisdoelstellingen van de CRM voor HFB (Het facilitair Bedrijf)

 • Klantgerichte organisatie en interacties met klanten faciliteren: Opvolgen van opportuniteiten over diensten en contactmomenten heen, met configureerbare processen, de mogelijkheid van samenwerking op een geregistreerde opportuniteit, historiek en online kader (afkomst-URL’s) van contacten en de mogelijkheid tot online interactie bij gebruik van digitale applicaties (bvb. via chat en voip)
 • Organisatorisch en beleidsmatig opvolgen door voldoende registratie van genomen stappen binnen een opportuniteit, zowel welke processtappen als verslagen van contacten.
 • Procesmatig ondersteunen van opportuniteiten binnen het complexe samenspel van specialismen en kanalen bij klantencontacten, monitoren van SLA’s, evaluatie raamcontracten
 • Inhoudelijk begeleiden van relatiebeheerders, productmanagers, waar mogelijk door templating, wizards en filtering van informatie op basis van automatisch gecapteerde elementen

Belangrijkste verantwoordelijkheden

 • Documentatie met een beschrijving van de processen, technische en functionele implementatie met inbegrip van de verschillende geïntegreerde applicaties/bronnen
 • Technische beschrijving van de verschillende integratie en een business flow van de implementatie
 • Een overzicht van de opgeleverde functionaliteiten, backlog en toekomstige planning
 • Een overzicht van inzethistoriek. Zorgen dat prestaties van de teamleden duidelijk en actueel overzichtelijk voorhanden zijn

Voorbeeldtaken

 • Inhoudelijke opvolging van de keuze van crm
 • Het coördineren van taken, procedure en communicatie van de aanbestedingsteam
 • Het organiseren van overleg met de verschillende klanten/afnemers van crm.
 • Inhoudelijke bijdrage leveren aan de procedure o.a. het schrijven van teksten, formuleren van advies, swot analyse …
 • Uitwerking, in overleg met de afnemers, van de implementatie
 • Ingaan op vragen en representatie van het traject
 • Het verzorgen van communicatie (o.a. nieuwsbrief) van de aanbesteding
 • Het organiseren van overleg van de klankgroep crm
 • Het uitrollen van een expertise centrum voor crm
 • De coördinatie van de implementatie en het beschrijven de “best practices” rond crm
 • De integratie van crm met master data bronnen
 • Coördinatie van een gedeelde implementatie met verschillende afnemers
 • VO-portaal voor medewerkers; uitwerken alternatieven
 • Het verder uitrollen van servicebeheer
 • Het organiseren van overleg van de klankgroep service

Deliverables

 • Documentatie met een beschrijving van de processen, technische en functionele implementatie met inbegrip van de verschillende geïntegreerde applicaties/bronnen
 • Technische beschrijving van de verschillende integratie en een business flow van de implementatie

Functie-eisen

Description

 • Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering achtergrond of gelijkwaardig door ervaring.
 • Aantoonbare ervaring in technische omgevingen waarbinnen de projecten zich situeren.
 • Communicatie- en klantgericht, bij voorkeur door aantoonbare voorbereiding/training.
 • Minimaal 4 jaar ervaring in de technische omgeving in kwestie of vergelijkbare omgevingen.
 • Waarvan 2 jaar ervaring in het leiden en begeleiden van projecten met dienstenbudgetten tussen 25 K EUR en 250 K EUR.
 • Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2.
 • Projectbeheerstechnieken en tools kunnen hanteren (risicobeheer, issuebeheer, …)
 • Kennis van MS Project, MS Office (Powerpoint, Excel).
 • Kennis van ITIL.
 • Goede kennis van de terminologie, organisatie, rollen en processen van de PM methodologie (bijv. Prince-2), bij voorkeur aangetoond door certificatie

Business context

 • Projectmanagement voor een volledige cyclus, keuze platform en implementatie van CRM voor entiteiten van de Vlaamse overheid in opdracht van Het Facilitair Bedrijf:
 • Na een procedure voor het kiezen van een CRM-platform wil HFB een herbruikbare CRM-implementatie realiseren
 • Kwalitatieve en objectieve evaluatie van het CRM-aanbod
 • Organiseren van stuurgroepen en coördinatie van teams
 • Begeleiding bij analyse en documentatie van processen
 • Consolidatie behoeften van alle huidige en toekomstige functionaliteiten
 • Begeleiding teams bij de keuze van het platform en de integratiepartner
 • Integratie van de CRM-omgeving met verschillende authentieke en andere bronnen van informatie in functie van entiteiten van Het Facilitair Bedrijf

Skills

 • Aantoonbare werkervaring in een overheidsomgeving is een must
 • Aantoonbare ervaring in een grlijkaardige functie en technische omgeving als projectleider: Medior ( 4,00 years )
 • Aantoonbare ervaring in het leiden en begeleiden van projecten met dienstenbudgetten tussen 25 K EUR en 250 K EUR.: Medior ( 2,00 years )
 • Aantoonbare ervaring in technische omgevingen waarbinnen de projecten zich situeren.
 • Aantoonbare ervaring met het projectbeheerstechnieken en tools kunnen hanteren (risicobeheer, issuebeheer, …)
 • Aantoonbare kennis van de terminologie, organisatie, rollen en processen van de PM methodologie (bijv. Prince-2), bij voorkeur aangetoond door certificatie
 • Aantoonbare kennis van ITIL.
 • Aantoonbare kennis van MS Project, MS Office (Powerpoint, Excel).
 • Communicatie- en klantgericht, bij voorkeur door aantoonbare voorbereiding/training.
 • Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering achtergrond of gelijkwaardig door ervaring.
 • Perfecte mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands (Europees CEFR-niveau C2)
Solliciteer nu