Project Manager Geopunt, Magda Online (ref. EVIV00154)

Back to vacancy list

Project Manager Geopunt, Magda Online (ref. EVIV00154) bij Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen

9000,

GENT

Functiebeschrijving

Informatie Vlaanderen heeft als missie een coherent overheidsbreed informatiebeleid uit te bouwen en de transitie van de Vlaamse overheid naar een informatiegedreven overheid te ondersteunen en mee te realiseren.
Sinds 2018 zijn de producten van het agentschap opgedeeld in programma’s om vanuit die programmawerking tot maximale synergiën te komen en tot een optimale dienstverlening naar onze klanten toe.
Eén van deze programma’s is Informatieportaal voor Professionals (IP-PRO). De focus van het programma ligt op het stroomlijnen van online informatiediensten voor professionele doelgroepen (zoals entiteiten VO, lokale besturen, bouwsector, nutssector, vastgoedsector en andere). We starten daarbij vanuit onze sterke producten (onder andere KLIP, GIPOD, Geopunt, Downloadtoepassing en MAGDA Online), met uiteenlopende databronnen, voor uiteenlopende doelgroepen, met verschillende beveiligingsbehoeften.
Sinds november 2013 is geopunt.be het uniek geoportaal van de Vlaamse Overheid. Geopunt bundelt alle beschikbare (geografische) informatie binnen de Vlaamse overheid en stelt deze beschikbaar voor burger, bedrijf en overheid. Het laagdrempelig gebruik van geografische informatie staat hierbij centraal.
Geopunt maakt het mogelijk om gegevens uit verschillende bronnen te combineren en inzicht te krijgen in de waarde, de eigenschappen en de bruikbaarheid van het terrein. Hierbij richt Geopunt zich naar een breed publiek. De gebruikers vertonen een grote diversiteit qua interessesfeer, maar ook inzake ICT- en geo-maturiteit. Daarom werd Geopunt gebouwd als een modulaire oplossing op maat van de gebruiker: portaal, services, API, plug-ins en open data.
MAGDA Online is de online gebruikersinterface van het MAGDA-platform. Met behulp van MAGDA Online kan een klant toegang krijgen tot gegevens uit authentieke bronnen aangeboden op het MAGDA-platform zonder dat de klant een toepassing moet bouwen die deze webservices integreert

Projectanalyse, definitie en planning:

 • Analyseren van gestelde problemen en behoeften om een concreet en doelgericht plan te kunnen opstellen.
 • Definiëren en plannen van het project om een duidelijke leidraad en projectaanpak te hebben voor de uitvoering van het project.
 • Afbakenen van scope, definiëren van deliverables, inschatten van de nodige middelen en tijd, samenstellen van het projectteam, …
 • Samen met de producteigenaar(s) een proactieve tandem vormen door het delen van inhoudelijke visies en inzichten, het opbouwen van het stakeholdersnetwerk, het mee laten evolueren van de projectaanpak en het realiseren van de lange termijn doelstellingen.

Project organisatie, uitvoering en (administratieve) opvolging:

 • Organiseren, coördineren en mee uitvoeren van het project om ervoor te zorgen dat de projectresultaten behaald worden.
 • Bewaken van scope, middelen en tijd.
 • Zorgen voor kwaliteitsbewaking.
 • Tussentijds evalueren en bijsturen van de uitvoering indien nodig.
 • Zorgen voor een vlot projectverloop binnen de SCRUM en/of KANBAN aanpak:
  • Organisatie en opvolging van de sprintplanning, review en retrospective. Backlog refinement en daily scrum.
  • Organisatie en opvolging van KANBAN.
 • Coördinatie van de technische deployments en releases van de codebase op de diverse omgevingen.

People management:

 • Verantwoordelijk zijn voor het goed functioneren van de mensen binnen het team en de resultaten van het team
  • Je creëert de juiste omgeving voor het team
  • Je coacht het team
 • Faciliteren van een blijvende evolutie van de werking van het team met een focus op continue verbetering

Faciliteren:

 • Verduidelijken van standpunten en visies dichter bij elkaar brengen, zodat er een gemeenschappelijke visie ontstaat en beslissingen genomen worden.
 • In staat zijn technische oplossingsvoorstellen te challengen en de technische projectmedewerkers tot een consensus laten komen.

Rapporteren:

 • Geschikt schriftelijk en mondeling rapporteren over de voortgang en de resultaten van het project naar de betrokken belanghebbenden.
 • Zorgen dat alle deelnemers aan het project (zowel interne als externe deelnemers) tijdig over de nodige informatie beschikken.

Kennisoverdracht:

 • De nodige kennis, ervaring en goede praktijken overdragen naar medewerkers van het agentschap Informatie Vlaanderen en de partnerorganisaties.

Voorbeeldtaken

 • De projectmanager schakelt zich in de projectwerking in zoals afgesproken binnen het agentschap Informatie Vlaanderen.

Projectanalyse, definitie en planning:

 • Organiseren van het nodige overleg met betrokkenen.
 • Informatie verzamelen om een probleem, behoefte en impact te kunnen kaderen.
 • Opmaken, bespreken en laten goedkeuren van een projectdefinitierapport (scope, resultaat, aanpak, tijdspanne, kwaliteit, middelen).

Project organisatie, uitvoering en (administratieve) opvolging:

 • Beheren van de project resource planning: geplande mandagen, te plannen mandagen, toekomstige behoeften aan mandagen in kaart brengen
 • Beheren van projectbudget: opmaak en controle betaalkalender, opvolging uitgaven, rapportering uitgaven op maandelijkse basis
 • Beheren van bestellingen in functie van het project, in samenwerking met het Project Management Office
 • Verwerken van tijdsrapporten van projectmedewerkers op maandelijkse basis
 • Opmaken en beheren van een projectdashboard/projectdossier met rapportering over scope, planning, budget, risico’s en issues

Faciliteren

 • Het voorbereiden van en deelnemen aan project(status)meetings, werkgroepen, stuurgroepen en vergaderingen met externe stakeholders binnen de scope van het programma Basisregisters.

Rapporteren:

 • Organiseren van evaluatiemeetings.
 • Volledige, juiste en stipte projectrapportering.

Kennisoverdracht:

 • Erop toezien dat kennis, ervaring, lessons learned uit de projecten bekend zijn en kunnen hergebruikt worden

Deliverables

 • Projectdefinitierapport
 • Volledige, juiste en stipte projectrapportering
 • Lessons Learned reports
 • projectdashboard/projectdossier

Functie-eisen

 • Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering achtergrond of gelijkwaardig door ervaring.
 • Aantoonbare ervaring in technische omgevingen waarbinnen de projecten zich situeren.
 • Communicatie- en klantgericht, bij voorkeur door aantoonbare voorbereiding/training.
 • Minimaal 10 jaar ervaring in infrastructuurprojecten of ontwikkelingsprojecten waarvan minimaal 5 jaar ervaring in het leiden en begeleiden van projecten met totaalbudgetten van minimum 1000 K EUR.
 • Capaciteit om meerdere individuele projecten te overzien, en de inhoudelijke verbanden tussen de diverse projecten te sturen en optimaliseren
 • Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2
 • Projectbeheerstechnieken en tools kunnen hanteren (risicobeheer, issuebeheer, …)
 • Kennis van MS Project, MS Office (zoals PowerPoint, Excel, …).
 • Kennis van ITIL.
 • Zeer goede kennis van de terminologie, organisatie, rollen en processen van de PM methodologie (bijv. Prince-2,PMI, PMBOK, …), bij voorkeur aangetoond door certificatie. In staat zijn om ter zake expert kennis over te dragen
 • LEAN/AGILE projectmethodologie, Scrum, KANBAN, …
 • JIRA, Confluence, VSTS
 • ICT en Data
 • Webservices
 • het succesvol leiden en organiseren van ICT projecten: aantoonbare kennis van software ontwikkelingsproces, testmanagement, releasemanagement: Senior ( 8,00 years )
 • Aantoonbare kennis van volgende vaktechnische beheerdomeinen: scope, kwaliteit, tijd, risico, kosten, human resources, informatiebeheer, aankoopbeheer: Senior ( 8,00 years )
 • inventariseren, structureren en aggregeren van gedetailleerde informatie in een geschikt formaat en niveau voor beheer en rapportering: Medior ( 5,00 years )
 • stakeholdermanagement: Senior ( 8,00 years )
 • changemanagement in business/ICT projecten: Medior ( 5,00 years )
 • organiseren en faciliteren van teams in een AGILE en/of KANBAN kader: Medior ( 5,00 years )
 • het coachen naar een projectwerking: Medior ( 5,00 years )
 • Aantoonbare ervaring binnen overheidscontext: Junior ( 3,00 years )
 • ICT en Data: Medior ( 5,00 years )
 • zelfstandig, resultaatgericht, betrouwbaar.: Senior ( 8,00 years )
 • spontaan en communicatief. Je hebt oog voor zowel het welbevinden van het team als de noden van de interne en de externe stakeholders.: Senior ( 8,00 years )
 • bent zeer toegankelijk voor andere mensen en communiceert mondeling en schriftelijk open en transparant op verschillende niveaus.: Senior ( 8,00 years )
 • streeft in samenwerking met alle stakeholders naar toegevoegde waarde en kwaliteit: Senior ( 8,00 years )
 • hanteert interpersoonlijke conflicten op een geschikte manier: Senior ( 8,00 years )
 • Aantoonbare kennis van Project Management Frameworks (Prince2, PMP) en tools: Junior ( 3,00 years )
 • AGILE/LEAN/KANBAN/SCRUM: Medior ( 5,00 years )
Solliciteer nu