Business Intelligence Project Manager (ref. FLU00840)

Back to vacancy list

Business Intelligence Project Manager (ref. FLU00840) bij Fluvius

9820,

Merelbeke

Functiebeschrijving

Description
In het kader van de oprichting van een Central Market System (CMS) bij Atrias en de introductie van nieuwe marktprocessen (MIG6) zijn er binnen Fluvius (Eandis en Infrax) verschillende MIG6-projecten opgestart om de noodzakelijke aanpassingen die MIG6 met zich meebrengt te realiseren binnen Fluvius.

Daarnaast hebben Eandis en Infrax beslist om over te gaan naar een unificatie van de processen voor marktwerking, uitzonderings- en sociale leverancier. Er is gekozen om deze processen via de Eandis systemen te laten verlopen. Hiervoor is het initiatief MagnUS opgezet. Dit moet gerealiseerd worden voor de go-live MIG6.

De data projecten van beide initiatieven worden gebundeld in één datacluster dat verschillende projecten overvleugelt.
Voor het reporting project zijn we op zoek naar een ervaren BI project leider.

Omschrijving van taken:
Als Projectleider neem je de verantwoordelijkheid voor de definitie en realisatie van de verschillende werkpakketten van het reportingsproject Je beschikt hiervoor over een multifunctioneel team van business en ICT projectmedewerkers. Daarnaast specialiseer je je inhoudelijk in functie van het behoud van een overkoepelend zicht op de materie. Je werkt binnen de aangereikte context en bewaakt de scope, de planning, het budget en de kwaliteit van jouw verantwoordelijkheidsgebied.

Algemene verantwoordelijkheden:

 • Als projectleider lever je de nodige input bij het tot stand komen van de projectdefinitie en –planning voor het MagnUS traject
 • Je coördineert en staat in voor de uitvoering van de opdrachten van de medewerkers binnen de gestelde criteria (tijd, budget, kwaliteit)
 • Je anticipeert tijdig op eventuele problemen door het oplijsten, inschatten en escaleren van de risico’s en assumpties
 • Je rapporteert over de voortgang en de resultaten van het projectteam, op vlak van budget, tijd, scope, risico en knelpunten
 • Als peoplemanager ben je verantwoordelijk voor het leiden, managen en coachen van jouw medewerkers.
 • Je waakt actief over alle afhankelijkheden met verschillende andere projecten/programma’s/initiatieven.

Specifieke verantwoordelijkheden:

 • Je bouwt continue aan een sterk team : je zorgt voor een duidelijk plan van aanpak en je bepaalt en evalueert de deliverables van jouw medewerkers
 • Je maakt de vooruitgangsrapportering op een gestructureerde manier
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwalitatieve oplevering van de business en ICT werkpakketten binnen jouw project
 • Je beheert de resourceplanning van het team en de toegewezen budgetenveloppe op een fitte manier en beheert gestructureerd de wijzigingsverzoeken
 • Je beheert risico’s proactief en zoekt oplossingen voor knelpunten
 • Je bouwt een goede band op met alle stakeholders van het project en neemt de nodige acties met betrekking tot change management en communicatie
 • Je waakt actief over de afhankelijkheden met andere projecten binnen en buiten het programma slimme gebruikers. Gezien de grote afhankelijkheid met Atrias zal je actief de reporting track bij Atrias moeten opvolgen.
 • Je werkt mee aan andere projecten in het programma Slimme Gebruikers door het ter beschikking stellen van expertise, peer review van deliverables, …
 • Je assisteert de projectgroep bij het oplossen van technische issues.
 • Op basis van uw expertise maak je verbeteringsvoorstellen binnen het BI kader van het project.
 • Je assisteert het project en afhankelijke projecten bij het oplossen van incidenten binnen het BI domein.

Functie-eisen

 • Je hebt minimum 10 jaar ervaring in projecten waarvan 6 jaar met BI projecten.
 • Kennis van de processen Energieleveringen en Marktwerking (MIG6) is een meerwaarde.
 • Je denkt pragmatisch en oplossingsgericht binnen een afgesproken scope.
 • Je analyseert problemen en komt met efficiënte, eenvoudige oplossingen.
 • Je bent diplomatisch en communiceert vlot met verschillende stakeholders.
 • Je draagt bij tot een betere samenwerking door informatieuitwisseling met collega’s.
 • Je staat open om multi-inzetbaar te zijn in functie van de evoluerende context en kan makkelijk om met wijzigende omstandigheden.
 • Je kan zelfstandig aan de slag.
 • Je hebt kennis van Nederlands, Frans en Engels
 • Ervaring als scrum master met agile projecten is een pluspunt.
 • Aantoonbare ervaring als projectmedewerker binnen complexe IT projecten: Senior ( 8,00 years )
 • Aantoonbare ervaring binnen BI projecten: Medior ( 6,00 years )
 • Aantoonbare ervaring als project lead: Medior ( 5,00 years )
 • Aantoonbare ervaring met SAS rapportering tool: Junior ( 2,00 years )
 • Aantoonbare ervaring met SAP BI/BO rapportering tool: Junior ( 2,00 years )
 • Ervaring met complexe data vergelijkingsoefeningen
 • Aantoonbare ervaring met agile projecten: Medior ( 2,00 years )
 • Je bent diplomatisch en communiceert vlot met verschillende stakeholders
 • Talen: NL, FR
 • Kennis van asset, relationele en meet data binnen de contaxt van een distributienetbeheerder
Solliciteer nu