Senior ICT Business Analyst – Consultant (ref. DLI00625)

Back to vacancy list

Senior ICT Business Analyst – Consultant (ref. DLI00625) bij DE LIJN

MECHELEN

Functiebeschrijving

Description
In het kader van vernieuwing en reorganisatie wenst onze klant De Lijn een nieuw intranet aan haar medewerkers aan te bieden.

BUSINESS VEREISTEN IN KAART BRENGEN
De Business Analist geeft ondersteuning voor de opmaak en analyse van de vereisten met betrekking tot de verandering van het huidige intranet naar een nieuw intranet. De afstemming gebeurt met de verschillende domeinen die op het intranet voorzien worden (Finance en ICT, HR, Marketing en Mobiliteit, Operaties, Techniek, Strategie, Supply Chain Management en Stafdiensten).

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen schakelt de Business Analist moeiteloos tussen business en ICT. Met andere woorden, de Business Analist staat met één voet in het business veld en met de andere voet in het ICT veld.

Het belangrijkste takenpakket van de Business Analist bestaat uit:

 • Bepalen van concepten per business domein;
 • Analyseren van processen en business regels en het opstellen van uniforme werkwijzen;
 • Het in kaart brengen van functionele en niet-functionele vereisten en het beheren van deze vereisten;
 • Full stack requirements analyse voor content en conceptuele opbouw van het nieuwe intranet voor alle personeelsgroepen van De Lijn;
 • Faciliteren en begeleiden van workshops voor alle domeinen (Finance en ICT, HR, Marketing en Mobiliteit, Operaties, Techniek, Strategie, Supply Chain Management en Stafdiensten) van De Lijn met als doelstelling capteren van high level requirements voor het nieuwe intranet;
 • Opmaak business analyse en high level (business) design;

DEPENDENCIES IN KAART BRENGEN
De Business Analist stelt de raakvlak-processen op, wat betekent dat zij/hij de impact van afhankelijkheden van de gekozen oplossing met andere, interne, initiatieven (projecten, workshops, changes, …) opzoekt en in kaart brengt.

PROJECTOPVOLGING EN PROJECTCOÔRDINATIE
Tenslotte zal de Business Analist alle domeinen (Finance en ICT, HR, Marketing en Mobiliteit, Operaties, Techniek, Strategie, Supply Chain Management en Stafdiensten) van De Lijn ondersteunen in de projectopvolging en tijdens de overdracht/uitrol naar het nieuwe intranet.

Nadat de behoeften van de verschillende domeinen gekend zijn, stemt de Business Analist af met alle nodige stakeholders om samen te bepalen wat, op welke manier (hoe) en op welke data (wanneer) deze vereisten verwezenlijkt worden in de nieuwe tool voor het intranet.

Hiervoor geeft de Business Analist ondersteuning bij:

 • het opstellen van het plan van aanpak
 • de overdracht van oplossingen naar expertgebruikers
 • acceptatietesten
 • go-live en nazorg

Praktisch zal de Business Analist hiervoor:

 • op wekelijkse basis met de Business Owner overleggen
 • planning, voortgang en realisatie opvolgen
 • afstemmen met de programma manager

Business context
De Business Analist wordt aanzien als een brug tussen de verschillende domeinen bij De Lijn: Finance en ICT, HR, Marketing en Mobiliteit, Operaties, Techniek, Strategie, Supply Chain Management en Stafdiensten.

De Business Analist begrijpt zowel Business – als ICT taal van de verschillende experts waarmee zij/hij overlegt en die haar/hem bijstaan gedurende de looptijd van dit project.

Aantal dagen
80,00

Functie-eisen

 • De kandidaat is in staat om complexiteit te vereenvoudigen en kan dit aantonen met voorbeelden tijdens een eventueel gesprek, verwijzend naar haar/zijn curriculum vitae.
 • De kandidaat is in staat om tijdens de door hem gefaciliteerde workshops TIMING en FOCUS te bewaken en kan dit aantonen met voorbeelden tijdens een eventueel gesprek, verwijzend naar haar/zijn curriculum vitae.
 • Aantoonbare kennis van BPMN
 • Aantoonbare ervaring met de opmaak van business cases en kosten-baten analyse
 • Aantoonbare ervaring met projectcoördinatie en projectopvolging
 • Aantoonbare ervaring met overheidsorganisaties of grote organisaties
 • Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering of bedrijfseconomische achtergrond, of gelijkwaardig door ervaring
 • Communicatievaardigheden en ervaring met teamwork en projectgericht werken.
 • Kennis van bedrijfsprocessen in het algemeen en van deze van de Vlaamse overheid in het bijzonder (na inwerkperiode)
 • Minimaal 8 jaar aantoonbare ervaring in algemene bedrijfsvoering met toepassing op ICT gebied: senior ( 8,00 years )
 • Sterk Communicatie- en analysegericht.
 • Sterk abstractievermogen
 • Kunnen denken en werken vanuit de business op strategisch niveau
 • Door een gedegen analyse en financiële onderbouwing, de technologische oplossingen kunnen bepalen voor de business-uitdagingen waarmee de klant wordt geconfronteerd.
 • Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2.
 • Kennis MS Office Pakketten
 • Kennis van de verschillende Project Management facetten (kosten, timing, coördinatie, planning, schattingen)
 • Grondige kennis van Business Engineering: kunnen voorstellen van business oplossingen die een goed samenspel zijn tussen Business en Technology kennis
 • Klanten kunnen adviseren en begeleiden bij strategie-, organisatie- en IT-vraagstukken
 • Visie op de (technologische) ontwikkelingen binnen hun vakgebied kunnen geven aan Klanten, goed kunnen omgaan met een vastgesteld business target
Solliciteer nu